Puppies from Jijia & Junior
Born : Thu 01 Oct 2015


Op Recondita Armonia at The Border Inn - Dog
Foto/video album

Op Per la gloria d'adorarvi at The Border Inn - Bitch
Foto/video album

Op Parlami d'amore at The Border Inn - Bitch
Foto/video album

Op E lucevan le stelle at The Border Inn - Dog
Foto/video album

Op Buongiorno a Te at The Border Inn - Bitch
Foto/video album

Op Bella figlia dell'amore at The Border Inn - Bitch
Foto/video album